strazceztibetu.cz Tibetan Mastiff - Tibetská doga

strazceztibetu.cz
Title: Tibetan Mastiff - Tibetská doga
Keywords: Tibetan, Mastiff, puppy, puppies, guard, doga, tibetska, do-khyi, tsang khyi, breeder, kennel, dog, dogs, psi, pes, stanice, ?těně, ?těňata, tibet, Ivana, chovatel
Description: Tibetan Mastiff - Tibetská doga Tibetan Mastiff kennel chovatelská stanice-tibetská doga Updated/Aktualizováno: 26.6.2016 (News/Novinky) Welcome Vítáme vás Тибетский мастиф Tibetinmstiffit Dogue du T
strazceztibetu.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. strazceztibetu.cz has 43% seo score.

strazceztibetu.cz Information

Website / Domain: strazceztibetu.cz
Website IP Address: 81.2.194.86
Domain DNS Server: ns.forpsi.it,ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz

strazceztibetu.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

strazceztibetu.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

strazceztibetu.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 11 Aug 2016 05:15:27 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

strazceztibetu.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Tibetan 12 1.19%
Mastiff 13 1.29%
puppy 5 0.35%
puppies 4 0.39%
guard 2 0.14%
doga 5 0.28%
tibetska 0 0.00%
do-khyi 0 0.00%
tsang khyi 1 0.14%
breeder 1 0.10%
kennel 1 0.08%
dog 27 1.15%
dogs 6 0.34%
psi 2 0.08%
pes 0 0.00%
stanice 1 0.10%
?těně 1 0.07%
?těňata 2 0.20%
tibet 33 2.37%
Ivana 0 0.00%
chovatel 1 0.11%

strazceztibetu.cz Traffic Sources Chart

strazceztibetu.cz Similar Website

Domain Site Title

strazceztibetu.cz Alexa Rank History Chart

strazceztibetu.cz aleax

strazceztibetu.cz Html To Plain Text

Tibetan Mastiff - Tibetská doga Tibetan Mastiff kennel chovatelská stanice-tibetská doga Updated/Aktualizováno: 26.6.2016 (News/Novinky) Welcome Vítáme vás Тибетский мастиф Tibetinmstiffit Dogue du Tibet Tibeti masztiff Tiibeti Mastiff Mastif tybetański Tibetanski Mastif Tibetansk mastiff Tibet mastiff Do Khyi Tsang Khyi Od za?átku... V době, kdy jsme se rozhodovali, jaké velké plemeno ps? si vybereme, nás tibetská doga nejd?íve ze v?eho zaujala svym vzhledem. Povaha je ale mnohem d?le?itěj?í, a povaha d?stojné, k cizím odmě?ené, ale k rodině milé tibetské dogy se nám zalíbila. Co jsme chtěli my? V roce 1991 byly na?e 3 děti je?tě relativně malé, tak?e základ byl, aby si psi dob?e rozuměli s dětmi. Dal?í, co jsme o?ekávali od na?eho budoucího kamaráda, byla nenáro?nost jak na pé?i, tak na vy?ivu v dospělém věku, schopnost hlídat bez vycviku, nep?íli? velká pot?eba procházek, otu?ilost. Nepot?ebovali jsme absolutně poslu?ného psa, ale rozumného p?ítele a hlída?e. Jak jsme pak poznávali povahu tibetské dogy, byla pro nás ideální. Mohli jsme jí dát hodně lásky, dost ?asu a porozumění. A tak jsme si 30. prosince 1992 p?ivezli dva malé krásné chundelaté medvídky, milá ?těňata, na?e první dvě fenky Anik-Chin a Bali… Hol?i?ky - ?těňata rychle rostly a měli jsme ?těstí, byly nejen p?esně takové, jak jsme si p?edstavovali, ale vyrostly do krásy, tak?e za?aly vystavy. Bali se stala první Inter?ampionkou z ?eského chovu, Aj?a měla také úspěchy. Rozhodli jsme se pro chov a z prvního vrhu si nechali fenku Annabell, která se stala druhou Inter?ampionkou z ?eského chovu a u? jsme p?emy?leli, co dál. Dovezli jsme si pejska z Finska a vybírali dal?í vhodné ?enichy pro na?e fenky. V?echny na?e tibetské dogy byly ?erné s pálením, modrá s pálením je ale p?ece také zajímavá barva. Ve vrhu byly dvě modré fenky, ale Eli měla v 6 tydnech úraz - a bylo rozhodnuto, z?stala u nás Eli. Ellisabeth je fena p?íjemné povahy a vyjime?né krásy. V roce 1999 jsme p?ivezli na?e zlatí?ko, ?těňátko pejska Phou-Sheng des Mille Vallees od paní Pilat z Francie. Tashi, jak jsme pejska pojmenovali, byl ú?asny. Líbil se nám jeho vzhled i milá povaha. A co zlatá? V roce 2000 bylo v ?R velmi málo zlatych TD. Má vysněná zlatá fenka se narodila jako první ?těně ve vrhu. Bali mi splnila p?ání. Balinka i Aj?a nás u? opustily, ale ?ijí s námi Bali potomci … A Eli? V roce 2003 jsme s ní jeli na na?i první světovou vystavu s tím, jaké by to bylo pěkné umístit se do pátého místa. Ve t?ídě ?ampion? bylo s Eli je?tě 8 fen. A Ellisabeth vyhrála, získala titul Světovy vítěz! Dal?í velky úspěch byl na Světové vystavě 2006 v polské Poznani, kdy titul Světovy vítěz získal syn Chua-Jen a Falca Mimayin Strá?ce z Tibetu. Světová vystava 2009 v Bratislavě - Ellisabeth a Irdlow Strá?ce z Tibetu se stali Světovymi veterán vítězi, fenka Xenie Strá?ce z Tibetu získala titul Světovy vítěz mladych... Tibetská doga u? tímto ?eskym názvem plemene evokuje velikého psa. Proto se sna?íme, aby ze spojení, která plánujeme dlouho dop?edu, vyrostli nejen zdraví, ale i pěkní velcí psi s krásnym pohybem a rovnyma nohama. Zatím se da?í, vět?ina ps? od nás má více ne? 72 cm a jejich pohyb je moc hezky. Nem??eme si nechat v?echny tibetské dogy, které bychom chtěli, te? s námi bydlí několik tibe?ák? r?zného věku a boerboelové, molosi z ji?ní Afriky. Tibetské dogy a někte?í burbuli hlídají venku, burbulky uvnit? a dob?e se doplní. Skoro bych zapomněla na gau?áka ?icku Babou. Na?e psí rodina se rozrostla a jsem ráda, ?e i mezi majiteli ?těňat od nás máme hodně p?átel. Děkujeme v?em, jak se starají o na?e psí děti a p?ejeme hodně radosti v ?ivotě s tibetskymi dogami! About us At the time when we were deciding which breed of big dogs to choose, the Tibetan Mastiff attracted us by its appearance at first. The nature is, however, much more important, and we took to the dignified nature of the Tibetan Mastiff, which is reserved towards strangers but nice towards family members. What did we want? In the year 1991 our three children were relatively young, so the most important thing was that the puppy and than dogs and the children should like and uderstand each other. What we further expected from our future friend was both the care and the feeding in adulthood without excessive demands, the ability to guard without any special training, no great need to be walked and hardiness. We did not need an absolutely obedient dog, but a sensible friend and guard dog. As we were getting to know the Tibetan Mastiff′s nature, we came to realise that it was ideal for us. We could give them a lot of love, enough time and understanding. And so we brought home two beautiful bushy little bears, our first two tibetan mastiff puppies - females Anik-Chin and Bali Alatna on 30 December 1992… The little puppies grew quickly and we were lucky, they were exactly as we had imagined them, they grew up to become two beauties, so dog shows started. Bali became the first Interchampion from Czech breeding, Aisha was also successful. We decided to start breeding and we kept puppy female Annabell from the first litter (she became the second Interchampion from Czech breeding), and we were already pondering what to do next. We brought a male Of Zlazano Lhako from Finland and we were choosing other suitable partners for our females. All our Tibetan Mastiffs were black and tan, but blue and tan is also interesting colour. This decided our future steps: we kept Eli. Ellisabeth is female with a pleasant nature, exceptionally beautiful. In the year 1999 we brought home our little darling, male Phou-Sheng des Mille Vallees from France. Tashi, as we called him, was amazing. We liked his appearance and nice nature. In the year 2000 there were very few golden Tibetan Mastiffs in Czech Republic. The golden female of my dreams Chua-Jen was born as the first puppy in the litter. Thanks to Bali, my dream came true. Some of our dog-friends have already left us, but their offsprings live with us… And Eli? In the year 2003 we took her to our first World Dog Show, thinking how fine it would be to gain fifth place. There were 8 females in Champion Class with Eli. And Ellisabeth won, she got the title World Winner! We achieved another great success at World Dog Show 2006 in Poznan, Poland, at which Mimayin Strazce z Tibetu (son of Falco Strazce z Tibetu and Chua-Jen Strazce z Tibetu) got title World Winner too. At 2009 Ellisabeth and Irdlow got World Veteran Winner, female Xenie Strazce z Tibetu World Junior Winner... The Tibetan Mastiff evokes the image of a huge dog by its very name. That′s why our main aim is to breed not only healthy, but also nice and large dogs with beautiful movement and correct legs. So far we have been successful, the majority of our males are more than 72 cm tall and have nice movement. Our family of dogs has grown and I′m glad we′ve got many friends among the owners of our puppies. We would like to thank all who look after our puppy and we wish them a lot of pleasure in their life with Tibetan Mastiffs. I advertise on WellBredPets.com! Dogs Dog Breeds Dog Breeders Dogs for Sale Puppies for Sale Dog Supplies Puppy Books

strazceztibetu.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Sat Jun 25 03:52:29 2016
domain:  strazceztibetu.cz
registrant: SB:SCH1400STASEK1861
admin-c:  CH1400STASEK1861
admin-c:  MATKLOUB
nsset:  FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
registered: 12.04.2005 14:35:00
changed:  14.04.2015 14:33:53
expire:  12.04.2019
contact:  SB:SCH1400STASEK1861
name:   Josef Sta?ek
address:  Cho?ovice 9
address:  ?ehuň
address:  289 05
address:  CZ
e-mail:  do-khyi@seznam.cz
registrar: REG-GENREG
created:  12.04.2005 13:15:00
contact:  CH1400STASEK1861
name:   Josef Sta?ek
address:  Cho?ovice 9
address:  ?ehuň
address:  289 05
address:  CZ
phone:  +420.602243226
e-mail:  do-khyi@seznam.cz
registrar: REG-GENREG
created:  12.04.2005 13:05:00
contact:  MATKLOUB
name:   Matej Kloubek
address:  Nadrazni 42/82
address:  Praha 5
address:  15000
address:  CZ
phone:  +420.777811029
e-mail:  podpora@cesky-hosting.cz
registrar: REG-GENREG
created:  11.07.2003 20:11:00
changed:  26.09.2007 11:35:00
nsset:  FORPSI
nserver:  ns.forpsi.net
nserver:  ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9)
nserver:  ns.forpsi.it
tech-c:  FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  01.10.2007 10:19:47
changed:  05.01.2016 11:50:14
contact:  FORPSI
org:   INTERNET CZ, a.s.
name:   Stefano Cecconi
address:  Kti? 2
address:  Kti?
address:  38403
address:  CZ
fax-no:  +420.383835354
registrar: REG-INTERNET-CZ
created:  04.08.2008 14:42:08
changed:  06.06.2011 13:55:1